Биржалық сауда тәртібін бұзушылардың тізімін қалыптастыру ережелері

1. Осы Биржалық сауда-саттық тәртібін бұзушылардың тізбесін қалыптастыру қағидалары "Тауар биржалары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Тауар биржалары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Биржалық сауда-саттықты өткізу қағидаларына" сәйкес әзірленді. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы No 280 (бұдан әрі – Қағидалар).

 

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

 

1) Тауар биржасы – «Астана әмбебап тауар биржасы» АҚ;

 

2) биржалық саудаға қатысушы – биржалық сауданың белгіленген ережелеріне сәйкес тауар биржасында өзара іс-қимыл жасайтын клиенттер, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер;

 

 

3) тауар биржасының мүшелері – осы Заңда белгіленген тәртіппен тауар биржасында аккредиттелген брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер.

 

3. Биржалық сауда-саттыққа қатысушы Қағидаларды бұзуды анықтаған жағдайда, Тауар биржасы 3 жұмыс күні ішінде анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді. Анықталған бұзушылықтар жойылмаған жағдайда, тауар биржасы бұзушыны биржалық сауда-саттықты бұзушылардың тізіміне енгізу туралы шешім қабылдайды.

 

4. Тауар биржасының мүшесі бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, тәртіп бұзушыларға Тауар биржасының жазбаша шешімі бойынша тәртіптік жаза қолданылады.

 

          Бұл жағдайда тәртіптік шараларға мыналар жатады:

 

1) тауар биржасында аккредиттеуді алты ай мерзімге тоқтата тұру;

 

2) тауар биржасы белгілеген өсімпұлды қолдану