2023 жылға арналған КБУ ай сайынғы жеткізу жоспары