Кепілдік және сақтандыру қорларының ағымдағы мөлшері туралы ақпарат

Кепілдік беру қорының мөлшері – 10 000 000 теңге

Сақтандыру қорының мөлшері – 15 000 000 теңге