Хабарландыруды қарау №UTBA00059360
Хабарландыру атауы ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ Л1 ГОСТ 4832-95
Сомасы ₸66 085 855.65
Сауда түрі Двойной встречный аукцион
Бастапқы бағасы ₸491 746.82
Өлшем бірлігі тонна
Саны 134
Қорытындысы
Биржалық мәміленің нөмірі 1 729 (3 851)
Күні мен уақыты 28.12.2021 14:29
Мәміле бағасы ₸491 765.12
Мәміленің жалпы сомасы ₸66 085 855.65
Брокер коды БД097
Жеткізу аймағы