Форекс: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0
Тіркеу Басты Кері байланыс Сауда тізімі Баспа нұсқасы
Логин:
Пароль:
Тіркеу
Парольіңізді ұмытып қалдыңыз ба?
Тауар нарығы 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0

Дүниежүзілік индекстер 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0

 Брокерлер мен дилерлерді лицензиялау үшін қажетті құжаттардың тізімі

-          Белгіленген үлгідегі өтініш (1 парақта) - №1-қосымша

-          Жарғының нотариуспен бекітілген көшірмесі (       парақта): типтік жарғыдан басқа

-          Нотариуспен бекітілген мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі        (1 парақта):

-          Өтініш берушіні салық органына есепке тұрғызу туралы куәліктің нотариуспен бекітілген көшірмесі (1 парақта);

-          Брокерлік қызметпен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық жиын төлеуді растайтын құжаттың түпнұсқасы (1 парақта)

-          5 АЕК (7065 теңге)

КНП 911, КБК 105402

Директор үшін:

-          Жоғары білімді растайтын дипломның көшірмесі (нотариуспен бекітілген);

-          «Бағалы қағаздар нарығындағы жұмыс және биржалық сауданы ұйымдастыру» курстарын аяқтау туралы куәліктің көшірмесі (1 парақта);

-          Директор лауазымына тағайындау туралы бұйрық;

-          Қаржы ұйымдарында екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар еңбек кітапшасының көшірмесі (нотариуспен бекітілген);

Қаржы ұйымдарына мыналар жатады:

а) Банктер

б) Сақтандыру компаниялары

в) Зейнетақы қорлары

Трейдер үшін:

-          Жоғары немесе орта білімнен кейінгі білім дипломының көшірмесі;

-          «Бағалы қағаздар нарығындағы жұмыс және биржалық сауданы ұйымдастыру» курстарын аяқтау туралы куәліктің көшірмесі (1 парақта) (брокерде 2 трейдерден кем емес болуы тиіс);

Бекітілген құжаттардың тізімі:

-          Брокерлік қызметтер көрсету туралы шарттардың бекітілген нысандары (№2-қосымша);

-          Клиенттерге брокерлік қызметтер көрсетудің бекітілген регламенті           (№3-қосымша);

-          ЖШС қызметкерлерінің штаты (1 парақта) (№4-қосымша) (штаттық кестеде тек директор мен 2-3 трейдер ғана көрсетілуі тиіс)

 

№1-қосымша

Экономикалық даму және сауда министрлігінің Сауда комитетіне                          «                        » жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен

ӨТІНІШ

Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс сауда биржасы аясында брокерлік қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензия беруіңізді сұраймын.

Ұйым туралы мәліметтер:

1.      Меншік түрі: жеке

2.      Құрылған күні:                 ж.

3.      Тіркеу туралы куәлік: №                                             

4.      Мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы,                    қ.,                               ауданы                             к/сі,                 үй                   пәт., тел.:                             

5.      Есеп айырысу есеп шоты: «                                        » АҚФ-ғы ЖСК                                           ,                               қ.

6.      Филиалдар, өкілдіктер: жоқ.

7.      Қоса берілген құжаттар:

-          Белгіленген үлгідегі өтініш (1 парақта);

-          Жарғының нотариуспен бекітілген көшірмесі (             парақта);

-          Мемлекеттік тіркелуі туралы куәліктің нотариалды бекітілген көшірмесі (1 парақта)

-          өтінім берушіні салық органында есепке алу туралы куәліктің нотариалды бекітілген көшірмесі (1 парақта).

-          Тауар бижасы саласында әрекет ету үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растатын құжат. (1 прақта)

-          Басқарушы лауазымындағы қызметкердің дипломының нотариалды бекітілген көшірмесі (парақта).

-          «Биржа  саудасын ұйымдастыру мен құнды қағаздар нарығында  жұмыс істеу»  курсын аяқтағандығы туралы  куәлік (бір парақта).

-          Еңбек  кітапшасының  нотариалдық бекітілген  көшірмесі (бір парақта); басшылық лауазымды иеленбеген  қызметкерлердің көшірмелері;

-          Дипломдар көшірмесі (парақтарда);

-          «Биржа  саудасын ұйымдастыру мен құнды қағаздар нарығында  жұмыс істеу»  курсын аяқтағандығы туралы  куәлік (бір парақта).

-          Брокерлік  қызметтерді  көрсетудің  типтік  шарты (парақтарда);

-          Клиенттерге  брокерлік  қызметті  көрсету  регламенті (парақтарда);

-          «                »  ЖШС  жұмысшылар штаты (парақтарда);

 

Басшы _____________________АЖТ

 

Мөр орны

"___"______________2010 ж.

Өтініш  қарастырылуға  қабылданды "____"____________2010 ж.

______________________________________________________________

(лицензиялау ұйымынан жауапты  тұлғаның  қолы,  тегі ,  аты ,  әкесінің аты) 

  №2 қосымша  

  

 Брокерлік  қызмет көрсету  туралы 

    шарт

_______________________,  бұдан былай  «Клиент» деп аталатын,  _______________________ тұлғасында ,  негізінде __  іс-әрекет жасайтын _________,  бір тараптан , және  

_______________________, бұдан былай «Брокер» деп аталатын ,  _______________________тұлғасында ,  негізінде __ іс-әрекет жасайтын _________,  өзге  тараптан ,  төмендегі  туралы  шарт жасасты:

1. Шарт пәні 

1.1.Клиент сеніп тапсырады, ал Брокер  міндеттенеді:

1) «Астана» Әмбебап  тауар биржасы» АҚ-да (бұдан әрі – Биржа) Клиент атынан және есебінен мәміле  жасауға (1 қосымша);

2) биржалық мәміле  жасау мен  биржалық сауда жасауға  қатысты  шығындарды  төлеуге;

 

2. Сенім тапсырысын  орындаудың  тәртібі

2.1. Брокер Биржа  мүшесі екеніне және   мәміле  жасауға құқылы  екендігіне  кепілдік  береді. 

2.2.Брокер қолданыстағы  заңнаманы, биржалық сауда  ережелерін, басқа да  биржа ішілік   құжаттарды   басшылыққа ала отырып  Клиенттің тапсырысын орындайды.

Брокер Биржадағы биржалық саудаға  қойылатын талаптар жайлы     Клиентті  құлақдар  етіп отыруы  тиіс.

2.3.Клиент мәміле  жасау мақсатында  Брокерге  мынадай  тапсырыс түрлерін беруі  мүмкін:

1) күннің  ағымдағы  биржалық  құнымен  тауар сатып алуға;

2) күннің  ағымдағы  биржалық  құнымен  тауар сатуға;

3) көрсетілген  бағадан аспайтын шамада  тауар сатып алуға;

4) көрсетілген  бағадан аспайтын шамада  тауар сатуға;

5) тауар құны  белгілі  (қадамдық) мәнге  жетпей  тұрып  тауарды  сатып алуға;

6)  тауар құны  белгілі  (қадамдық) мәнге  жетпей  тұрып  тауарды  сатуға;

 

2.4.Брокер   Клиентке  мынадай  ақпараттар ұсына алады:

1) нақты  тауарға ағымдық баға;

2) Биржадағы  нақты  бір тауардың  бар-жоғы  туралы;

2.5.Тараптармен тапсырыстарды орындаудың  төмендегі  тәртібі  қабылданады:

1) Клиент  Брокерге  тапсырыс жібереді, Ережелерге  сай  Биржаның  клирингілік  орталығының  белгілеуі  арқылы орындалу  кепілдігін береді.

2) Брокер Клиенттен тапсырыс алып, Клиент тапсырысы  бойынша  Биржадағы  жұмысты   бірден бастауы тиіс.

3) Тапсырысты  орындаған соң  Брокер  Клиентке  үш күн мерзімінде жасалған шарттың бір данасын жеткізуі тиіс.

4) Дананы   алған сәттен  кейін  Клиент брокерге  үш күн мерзімінде  мәміле  жасауға  қатысты  биржада  тіркеумен байланысты жасаған қызметі мен шығындар үшін,  сыйақы  төлеуі тиіс,  сонымен бірге  шартта көрсетілген  барлық міндеттерді орындауы тиіс.

2.6. Аталмыш шарттың 2.3. пунктінде  көрсетілген  сеніп тапсыру түрі, Клиентпен жедел түрде  өзгертілуі  мүмкін.

 

3. Есеп айырысу  тәртібі

3.1.  Брокерге  берілетін сыйақы мөлшері  жасалған мәміледен пайыздық түрде  үлестіріледі.

3.2. Тапсырысты  орындағаны  үшін тасырыс түріне  қарай  Клиент тауар жасалған мәміле  бойынша төмендегі көрсеткіш бойынша (жазбаша  көрсету)төлем төлейді:

 № 1 тапсырыс  - ____________________________ пайыз .

 № 2 тапсырыс  - ____________________________ пайыз.

 № 3 тапсырыс - ____________________________ пайыз.

 № 4 тапсырыс - ____________________________ пайыз.

 № 5 тапсырыс - ____________________________ пайыз.

 № 6 тапсырыс - ____________________________ пайыз.

3.2. Клиент   № 3 тапсырыс  бойынша  сыйақыдан басқа  Брокерге  ____________ пайыз Брокер жасаған мәміле  бойынша бекітілген және ең  төмен айырманы  төлеуі  тиіс.

 

4. Тараптар арасындағы байланысты  жүзеге асыру тәртібі

 

4.1. Тараптар арасындағы байланыс Байланыс талаптарының  Келісімі Хататмасында көрсетілген (№2 қосымша) жауапты  тұлғалардың талаптарына  сай   жүзеге асады.

 

5.  Тараптардың  жауапкершілігі  дау-дамайларды қарастырудың  тәртібі

 

5.1. Жасалған мәміле  бойынша    Клиент өз  міндеттемелерін орындамаған  жағдайда  брокербиржалық сауданың  барлық  қатысушыларын  ашық хабардар етуге   құқығы бар.

5.2. Брокерліксыйақы мен  биржа  қызметін  төлеуді  кешіктіргенде немесе  жалтарған кезде,  Клиент делдалға  мерзімінен асудың әр күніне қатысты 0,2 % көлемінде  айыппұл төлейді, алайда  айыппұл 10 % аспауы  тиіс. Аталмыш айыппұл  талап ету  құқығы  пайда  болғаннан бергі 2 ай  мерзімінде  дау-дамайсыз өндіріліп алынуы  тиіс.

5.3. Шарттың  орындалуына  байланысты  туындайтын дау-дамай  биржалық  арбитраждың  көмегімен шешіледі. Биржалық арбитраж  шешімі  өз еркімен орындалады.  Биржалық арбитражбен  келіспеген жағдайда  мүдделі  тарап   мемлекеттік арбитраж бен  сотқа  жүгінуге  құқылы.

5.4. Аталмыш шарттың талаптарын  жариялаған жағдайда   бір тарап екінші  тарапқа            теңге  көлемінде  айыппұл төлейді.

 

 

6-Бап.  Қорытынды  ереже

 

6.1. Шартқа  қол қойылған  сәттен бастап                  мына  мерзімге  дейін  өз күшінде.  

6.2. Тараптардың  кез келгені  келісімді  бұзуға  құқылы, алайда  бұл жайлы  жазбаша түрде  екінші  тарапты  екі  ай  бұрын ескертуі  тиіс.

6.3. Шартқа қоса  ұсынылып   оның  ажырамас  бөлігі болып табылады:

1)   № 1 қосымша - Тапсырыс;

2)  № 2  қосымша Байланыс талаптарын келісу Хаттамасы .

 

7. Тараптардың  банк реквизиттері мен заңды мекенжайлары  

  

Брокерлік қызмет көрсету  Шартына

 № 1 Қосымша  

 

  № ______ тапсырыс

 

1. №___ күннен «____»_____________20___ж. Брокерлік қызмет көрсету  Шартына сай  (бұдан былай  - Шарт ) Клиент тапсырады , ал Брокер  Клиент атынан мәміле  жасауға міндеттенеді  _________________________мына тауарды ( сатып алу мен/немесе сату ):

1)Атауы ( жасаушыны көрсете  отырып)______________________________.

2)Өлшем бірлігі____________________________________________________________.

3)Мөлшер _________________________________________________________________.

4)Сапа ( жасалған мерзімі,  гарантиялық мерзімі, стандарт т.б.) _________________________._

5)Орама (сипаттау немес  стандартқа  сілтеме) __________________________________________.

6)Тауардың  орналасуы ( қала, облыс) _____________________________________________.

7)Жеткізім талабы мен мерзімі_____________________________________._

8)Төлемдер формасы  мен тәртібі _______________________________._

2. №____тапсырыс түрі ____________________(2.4 Шарт қосымшасына сай ).

3.Міндеттемелерді  орындаудың  гарантиясы 1 п.п.  сай) 2.5. Шарттың қсымшасы : ____________________ ( қоса ұсынылады).

4. Брокермен жасалған мәміле  бойынша  жауапкершілікті   Клиент алады.

5.Клиент Шарт талабына сай   Брокерге  сыйақы төлейді.

6.Аталмыш  тапсырыстың қызмет ету  мерзімі  :  «___»_________________20__ж. дейін.

Клиент:_____________________ Брокер: _____________________

 

Брокер  қызметін  жасау Шартына

 № 2 қосымша  

Байланыс талаптарын  келісу

ХАТТАМАСЫ

Тараптар  өзара іс-әрекетті   мына талаптар бойынша іске  асыруға  келісті:

1.Клиент,  Брокермен тұрақты  жұмыс істеу мен тапсырыс   үшін   оның сенімхаты бойынша  іс-әркет жасайтын  тұлғаларды   көрсетеді.

_______________________________________________________________________.

(А.Ж.Т.., қызметі)

2. Ресми  байланыс үшін тараптар мына күндерді  белгілейді:

Дс. –  __.__  сағ-н __.__  сағ-қа дейін.

Сс. – с __.__ сағ-н __.__ сағ-қа дейін.

Сс. – с __.__ сағ-н __.__ сағ-қа дейін.

Бс. – с __.__ сағ-н __.__ сағ-қа дейін.

Жұ. – с __.__ сағ-н __.__ сағ-қа дейін.

Сб. – с __.__ сағ-н __.__ сағ-қа дейін.

Жб. – с __.__ сағ-н __.__ сағ-қа дейін.

3. Тараптар байланысты  мынадай  әдістермен жүзеге асырады:

Байланыс түрі

Клиент реквизиттері

Брокер реквизиттері

Курьер

 

 

Пошта

 

 

Телефакс

 

 

Телефон

 

 

Эл.пошта

 

 

4.Осы пункт бойынша өзгерістер  тараптармен жазбаша түрде  жіберіледі  және   келісімге жатпайды.

Клиент:_____________________ Брокер: _____________________

 №3 қосымша

«Бекітілді»

 «___________» ЖШС

«__».__.2010 ж.-дан

_______________________

Директор

 «______________» ЖШС

________________А.Ж.Т.

(қолмен растау)

  Брокерлік  қызмет жасауға   регламент

 «_____________» ЖШС

_____________2010 жыл

Мазмұны:

 1 Бап. Жалпы Ережелер

1. Бөлім 2. Тараптардың  міндеті мен құқығы

2.  Бөлім 3. Төлем мөлшері мен тәртібі

3. Бөлім 4. Тараптар арасындағы байланыс жасаудың  тәртібі

4. Бөлім 5. Тараптардың  жауапкершілігі  мен  дау- дамайларды қарастыру  тәртібі

5.Статья 6.Шарт  қызметінің  мерзімі мен оның  іске жарамай  қалу  негіздері 

6. Бөлім 7.  Қорытынды  Ереже

 

 1 Бөлім . Жалпы Ережелер

1.1 Брокерлік қызметтерді  көрсету туралы аталмыш регламент 07.04.1995 ж.  Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық Кодексінің Қазақстан Республикасының 2009 жылдың  4 мамырында  «Тауар биржасы туралы» заңына сәйкес  жасалған. 

1.2. Регламентте  төмендегі  ұғымдар мен қысқартулар  қолданылады:

Биржалық брокер  - (әрі қарай брокер) – сауда қызметін реттеу саласындағы өкілетті орган беретін лицензияның негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әрекет ететін, акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдастыру-құқықтық формасында құрылатын және тапсырыс бойынша клиенттердің есебінен және олардың мүдделеріне сәйкес биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын заңды тұлға.

 Биржалық мәмлелер – биржалық сауда барысында биржалық тауарға қатысты биржалық сауда қатысушыларының арасында жасалған сатып алу-сату келісім-шарты.

Биржалық сауда -  саудаласуды өткізу, оның ішінде электронды, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы жүзеге асырылатын биржалық тауарларды сату бойынша кәсіпкерлік әрекет.

Биржалық брокер  - (әрі қарай брокер) – сауда қызметін реттеу саласындағы өкілетті орган беретін лицензияның негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әрекет ететін, акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдастыру-құқықтық формасында құрылатын және тапсырыс бойынша клиенттердің есебінен және олардың мүдделеріне сәйкес биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын заңды тұлға.

Биржалық дилер (әрі қарай - дилер) - – сауда қызметін реттеу саласындағы өкілетті орган беретін лицензияның негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әрекет ететін, акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдастыру-құқықтық формасында құрылатын және өз мүдделеріне сәйкес өзінің есебінен, сонымен қатар клиенттердің тапсырысы бойынша биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын заңды тұлға.

Клиент – биржалық тауарлармен мәмілелер жасау үшін брокер және (немесе) диллердің қызметін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға;

 Биржалық сауда  қатысушылары – Бекітілген Биржа  Ережелеріне  сәйкес қызмет жасайтын клиенттер, брокерлер.

 

Биржалық тауар - айналымнан алынған немесе айналымы шектелмеген тауар, оның ішінде тауар биржасы биржалық саудаға жіберген мерзімді мәміле, жылжымайтын мүлік және зияткерлік меншік нысандарынан басқа;

 Биржалық саудалар – биржалық тауарлар бойынша мәмілелер жасауға бағытталған биржалық сауда ережелерінің аясында өткізілетін процесс

Биржалық тауарды сатуға (сатып алуға) өтінім  - Типтік  Ережеге сай  биржалық мәміле  жасау үшін қажетті   барлық талаптарды қамтитын биржалық тауарды  сатып алу –сату  туарлы   биржа мүшесінің (оферттің) ұсынымы немесе алдын-ала  ескертуі (акцепт).

 

2.1. Брокер Биржа  мүшесі екеніне және   мәміле  жасауға құқылы  екендігіне  кепілдік  береді. 

2.2.Брокер қолданыстағы  заңнаманы, биржалық сауда  ережелерін, басқа да  биржа ішілік   құжаттарды   басшылыққа ала отырып  Клиенттің тапсырысын орындайды.

Брокер Биржадағы биржалық саудаға  қойылатын талаптар жайлы     Клиентті  құлақдар  етіп отыруы  тиіс.

2.3.Клиент мәміле  жасау мақсатында  Брокерге  мынадай  тапсырыс түрлерін беруі  мүмкін:

1) күннің  ағымдағы  биржалық  құнымен  тауар сатып алуға;

2) күннің  ағымдағы  биржалық  құнымен  тауар сатуға;

3) көрсетілген  бағадан аспайтын шамада  тауар сатып алуға;

4) көрсетілген  бағадан аспайтын шамада  тауар сатуға;

5) тауар құны  белгілі  (қадамдық) мәнге  жетпей  тұрып  тауарды  сатып алуға;

6)  тауар құны  белгілі  (қадамдық) мәнге  жетпей  тұрып  тауарды  сатуға;

 

2.4.Брокер   Клиентке  мынадай  ақпараттар ұсына алады:

1) нақты  тауарға ағымдық баға;

2) Биржадағы  нақты  бір тауардың  бар-жоғы  туралы;

2.5.Тараптармен тапсырыстарды орындаудың  төмендегі  тәртібі  қабылданады:

1) Клиент  Брокерге  тапсырыс жібереді, Ережелерге  сай  Биржаның  клирингілік  орталығының  белгілеуі  арқылы орындалу  кепілдігін береді.

2) Брокер Клиенттен тапсырыс алып, Клиент тапсырысы  бойынша  Биржадағы  жұмысты   бірден бастауы тиіс.

3) Тапсырысты  орындаған соң  Брокер  Клиентке  үш күн мерзімінде жасалған шарттың бір данасын жеткізуі тиіс.

4) Дананы   алған сәттен  кейін  Клиент брокерге  үш күн мерзімінде  мәміле  жасауға  қатысты  биржада  тіркеумен байланысты жасаған қызметі мен шығындар үшін,  сыйақы  төлеуі тиіс,  сонымен бірге  шартта көрсетілген  барлық міндеттерді орындауы тиіс.

2.6. Аталмыш шарттың 2.3. пунктінде  көрсетілген  сеніп тапсыру түрі, Клиентпен жедел түрде  өзгертілуі  мүмкін.

 

 2 Бөлім .  Тараптардың  құқықтары мен міндеттері .

2.1. Брокер мәмілені  клиент атынан және есебінен  жасайды (Шарт негізінде- тапсырыс мен біржолғы  шарт);

2.2. Брокер   клиент тапсырысын  мәміленің  төмендегі  типтері  бойынша жасайды:

2.1.1. Нақты тауармен мәміле (Биржада нақты мерзімде  жеткізілетін тауарға  мәмілелік    тіркеу кезінде Брокер тауарды сатушы немесе  сатып алушы  ретінде  көрінеді).

2.1.2. Брокер  Клиентке тауарды алу мен таратуға қатысты  ақпараттық қызметті көрсетеді.

2.1.3. Брокер  биржа ағымындағы нақты тауарға  баға мен оның  бар-жоғы жайлы   құлақдар етеді.  

2.3. Брокер қолданыстағы  заңнаманы, биржалық сауда  ережелерін, басқа да  биржа ішілік   құжаттарды   басшылыққа ала отырып  Клиенттің тапсырысын орындайды.

2.4. Брокер Биржадағы биржалық саудаға  қойылатын талаптар жайлы     Клиентті  құлақдар  етіп отыруы  тиіс.  

2.3.Клиент мәміле  жасау мақсатында  Брокерге  мынадай  тапсырыс түрлерін беруі  мүмкін:

1) күннің  ағымдағы  биржалық  құнымен  тауар сатып алуға;

2) күннің  ағымдағы  биржалық  құнымен  тауар сатуға;

3) көрсетілген  бағадан аспайтын шамада  тауар сатып алуға;

4) көрсетілген  бағадан аспайтын шамада  тауар сатуға;

5) тауар құны  белгілі  (қадамдық) мәнге  жеткен кезде  тауарды  сатып алуға;

6)  тауар құны  белгілі  (қадамдық) мәнге  жеткен кезде  тауарды  сатуға;

 

2.5.1. Клиент  Брокерге өз тарапынан қол қойылған комиссия  шартын немесе тапсырыс  шартын жібереді, оған қоса  міндеттерді  орындаудың  кепілдігін  ұсынады.

2.5.2 Клиент тапсырыс шартына  қол қойғаннан бастап  тауар партиясына  ие  болу  құқығынан   тауар сауда-саттықтан  шыққандығын немесе  жасалған мәміле жайлы  брокер есебін  қабылдағанға  дейін айырылады.

2.5.3. Клиент үшкүндік  мерзімде орындалған тапсырыс пен биржадағы  мәмілені  тіркеу  бағасына орай  Брокерге сыйақы  төлеуі  тиіс,  сонымен бірге   шартқа сай  барлық міндеттерін орындауы тиіс. 

 

 3 Бөлім. Төлемнің  мөлшері мен тәртібі.

3.1. Клиент   Брокерге нақты тауармен мәмілеге байланысты тапсырысты орындағаны үшін   тапсырыстың  түріне  қарай   мынадай  көлемде (жазумен көрсету) төлем төлейді:

 № 1 тапсырыс бойынша _________________________________________

 № 2 тапсырыс бойынша _________________________________________

 № 3 тапсырыс бойынша _________________________________________

 № 4 тапсырыс бойынша _________________________________________

 № 5 тапсырыс бойынша __________________________________________

 № 6 тапсырыс бойынша _________________________________________

3.2. Сату  мәмілесі  мен сатып алу  мәмілесінің пункт жүкетемсіне  орай  тапсырыс талаптары  орындалғанына жеке  сыйақы  тағайындалады.

3.3.  Одан басқа , Клиент  Брокерге екі  мәміленің  жалпы  сомасынан  ______ пайыз қосымша  қаражат төлейді.

3.4.  Ақпараттық қызмет көрсеткені  үшін Клиент  брокерге               тг мөлшерде  сыйақы  төлейді.

3.5.  Төмен бағамен тауар сатып алу  туралы №3 тапсырыс бойынша  Брокерге  Клиент тапсырысы бойынша,   сыйақыдан  өзге ,3.2.  п. сай  ____ Клиент қойған баға мен БРокер  өткізген  баға аарсынжағы  айырым төленеді.

 Аталмыш пункта ережелері  тапсырыс  шартын орындау   кезінде іске асырылады.

3.6.Брокерге  тиесілі  жалпы  сыйақы  сомасы, жеке  жолда  көрсетілетін сату салығының  сомасына төленеді. 

3.7.  Мәмілені  тіркеуге  ақы  енгізу  Биржа  саудасының  Ережелеріне  сәйкес биржада  құрылады және  де   клиентке  брокер арқылы жазбаша  хабарланады.

Ақы  енгізуді   төлеген кезде  төлем сомасы  сатудан түсетін салық сомасына өседі,  ол есеп құжаттарында  жеке жолда  көрсетіледі. 

3.8. Брокер қызметін төлеу  брокер шотына   төлем тапсырысы арқылы жасалады. 

3.9. Егер  клиент Брокерге   сыйақы мен биржа  қызметін  төлемесе,  Брокер сәйкес соманы  Клиент шотынан безакцептік  тәртіпте  алуға  құқығы бар.

 4 Бөлім. Тараптар арасындағы   байланыс жасау  тәртібі.

4.1 Тараптар арасындағы байланыс жасау  жауапты  тұлғалар арқылы іске асады.

Олар жасаған  іс-әрекеттің барлығына   толық жауап беретін  делдалмен қарым-қатынас  жасайтын  екі адамды  Клиент табады. Брокер сенімге  ие болған  аймақтық өкілі арқылы  брокер Клиентпен байланысып отырады.

4.2. Байланыстың  техникалық  және басқа да шарттары  аталмыш келісімнің  айнымас  бөлігі  болып табылатын  байланыс шарттарының   келісім хаттамасында  ескертіледі ( №5 қосымша).

4.3. Клиенттің  делдалға  кез келген  жүгінуі  кезінде брокер берген код міндетті деректеме болады, Клиент  үшінші   жақтағы тұлғаға  кодты жариялауға  құқығы  жоқ.

 

5-Бап. Тараптардың   жауапкершілігі және  дау-дамайды   шешудің  тәртібі.

5.1. Тараптар  биржалық сауда  мен   биржа қызметін реттейтін  т.б.  құжаттардың  тәртібін сақтауға  міндетті.

5.2. Брокер Клиент алдында  клиент үшін  немесе клиенттің  атынан жасалған  үшінші  тараптың  мәсілесі үшін  жауап бермейді.

5.3. Жасалған мәміле  бойынша    Клиент өз  міндеттемелерін орындамаған  жағдайда  брокербиржалық сауданың  барлық  қатысушыларын  ашық хабардар етуге   құқығы бар.

5.4. Брокерліксыйақы мен  биржа  қызметін  төлеуді  кешіктіргенде немесе  жалтарған кезде,  Клиент делдалға  мерзімінен асудың әр күніне қатысты 0,2 % көлемінде  айыппұл төлейді, алайда  айыппұл 10 % аспауы  тиіс. Аталмыш айыппұл  талап ету  құқығы  пайда  болғаннан бергі 2 ай  мерзімінде  дау-дамайсыз өндіріліп алынуы  тиіс.

5.5. Шарттың  орындалуына  байланысты  туындайтын дау-дамай  биржалық  арбитраждың  көмегімен шешіледі. Биржалық арбитраж  шешімі  өз еркімен орындалады.  Биржалық арбитражбен  келіспеген жағдайда  мүдделі  тарап   мемлекеттік арбитраж бен  сотқа  жүгінуге  құқылы.

5.6. Аталмыш шарттың талаптарын  жариялаған жағдайда   бір тарап екінші  тарапқа            теңге  көлемінде  айыппұл төлейді.

5.7. Сауда-саттықтың  орындалуына  дейін  тапсырма  жойылған жағдайда  Клиент тіркелген сома  бойынша   жасалған шығынды  өтеуі міндет болып табылады.

 

6-Бап. Шарттың өзгертілу,  тоқтатылу негізі мен  қызмет ету  мерзімі

 

6.1. Шартқа  қол қойылған  сәттен бастап                  мына  мерзімге  дейін  өз күшінде. Шарт қызметінің  мерзімі  отыз  күннен аспаған жағдайда, тараптардың  қай-қайсысы да  қарсылық білдірмесе,  шарт келесі  күнтізбелік   бір жылға  ұзартылған деп есептеледі.

6.2. Талаптардың  өзгертілуі немесе  шарт  күшінің   жойылуы  тек тараптардың  келісімі  бойынша  жасалады.  

 6.3. Тараптардың  кез келгені  келісімді  бұзуға  құқылы, алайда  бұл жайлы  жазбаша түрде  екінші  тарапты  екі  ай  бұрын ескертуі  тиіс.

            Шартқа қоса  ұсынылып   оның  ажырамас  бөлігі болып табылады:

1.      Тапсырма  шарты (типтік  форма)

2.      Комиссия  шарты (типтік  форма)

3.      Брокересебі

4.      Брокерхабарламасы

5.      Байланыс шартының  келісімі  жайлы  хаттама

6.      Сенімхат (біржолғы, үлгі)

7.      Сенімхат (брокерлікқызметті  рәсімдеуге  шарт жасалған кезде  беріледі).

 

7-Бап. Қорытынды  ереже

 

7.1. Аталмыш регламентпен реттелмеген  мәселелер  Қазақстан Республикасының   заңнамасында  көрсетілген  тәртіппен  шешілуі тиіс.

Қосымша №4 

Қызметкерлер штаты  

ЖШС «_____________» 

ТАЖ 

Лауазымы 

1.


Директор

2.


трейдер

3.


трейдер

4.


трейдер

Директор ЖШС «____________________»ТАЖ 

( мөрмен растау) 

Өткізілетін сауда-саттықтың лоттары

ЖШС "КазБизнес-Консалтинг" әзірлеген, © 2011

"Әмбебап тауар биржасы" АҚ.