Форекс: 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0
Тіркеу Басты Кері байланыс Сауда тізімі Баспа нұсқасы
Логин:
Пароль:
Тіркеу
Парольіңізді ұмытып қалдыңыз ба?
Тауар нарығы 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0

Дүниежүзілік индекстер 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0

Биржалық сауданың ережелері - биржалық сауданың типтік ережелерінің негізінде әзірленген Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен әрбір тауар биржасы үшін биржалық сауда жүргізу тәртібін бекітетін құжат.

Аккредитация – бұл биржаның заңды тұлғаларға биржалық брокер ретінде биржалық саудаға қатысу және биржалық мәмілелер жасау құқығын беруі. Негізінде аккредитация – бұл биржалық сауда қатысушыларының биржада тіркелу, олардың заңдылығы мен саудаға қатысу құзыреті. Аккредитация биржалық сауда ережелеріне сәйкес ұсынылады.

Биржалық баға кесу – бағаларды белгілеу арқылы анықталған биржалық тауардың бағасы.

Биржалық мәмлелер – биржалық сауда барысында биржалық тауарға қатысты биржалық сауда қатысушыларының арасында жасалған сатып алу-сату келісім-шарты.

Биржалық сауда - саудаласуды өткізу, оның ішінде электронды, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы жүзеге асырылатын биржалық тауарларды сату бойынша кәсіпкерлік әрекет.

Биржалық брокер - (әрі қарай брокер) – сауда қызметін реттеу саласындағы өкілетті орган беретін лицензияның негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әрекет ететін, акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдастыру-құқықтық формасында құрылатын және тапсырыс бойынша клиенттердің есебінен және олардың мүдделеріне сәйкес биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын заңды тұлға.

Биржалық дилер (әрі қарай - дилер) - – сауда қызметін реттеу саласындағы өкілетті орган беретін лицензияның негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес әрекет ететін, акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдастыру-құқықтық формасында құрылатын және өз мүдделеріне сәйкес өзінің есебінен, сонымен қатар клиенттердің тапсырысы бойынша биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын заңды тұлға.

Биржалық алым – биржалық сауда қатысушыларынан биржалық саудаларды ұйымдастыру және өткізу үшін алынатын төлем, оның көлемі заңнамаға сәйкес анықталады.

Биржалық тауар - айналымнан алынған немесе айналымы шектелмеген тауар, оның ішінде тауар биржасы биржалық саудаға жіберген мерзімді мәміле, жылжымайтын мүлік және зияткерлік меншік нысандарынан басқа;

Биржалық саудалар – биржалық тауарлар бойынша мәмілелер жасауға бағытталған биржалық сауда ережелерінің аясында өткізілетін процесс.

Клиент – биржалық тауарлармен мәмілелер жасау үшін брокер және (немесе) диллердің қызметін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға;

Клиринг – тауар биржасында жүзеге асырылатын биржалық сауда қатысушыларының арасындағы өзара талаптар мен міндеттемелер есебін өткізу.

Биржалық тауарлардың бағасын белгілеу – тауар биржасында белгілі уақытта биржалық тауар бойынша жарияланған сұраныс және (немесе) ұсыныс бағасы;

Маклер – биржалық сауданың жүргізілуін және биржалық сауда барысында тауар биржасының биржалық сауда ережелерінің сақталуын жүзеге асыруға құзыреті бар тауар биржасының қызметкері.

Опциондық келісімшарт – сыйақының орнына сатып алушыға биржалық тауарды сатушының опционының орындалу бағасы бойынша белгілі уақыт кезеңінде немесе белгілі мерзімде (опцион мерзмінің аяқталу уақыты) сатып алу құқығын ұсынатын келісмшарт

Опциондық мәміле – объектісі опциондық келісімшарт болып табылатын биржалық мәміле;

Бұйрық – нақты биржалық тауарларға қатысты тауарлық биржада белгілі әрекетті жүзеге асыруы көрсетілген брокер және (немесе) дилерге клиент ұсынатын құжат;

Биржалық саудаларға келуші - өз атынан және өз есебінен биржалық мәмілелер жасайтын биржалық саудының қатысушысы.

Есептік банк – шоттар бойынша биржалық сауда қатысуышалырын және биржалық брокерлердің клиенттерін клиринг нәтижелерін сипттайтын банктік емес несиелік-қаржылық ұйым.

Нақты тауар – меншік құқықтарынан басқа биржалық тауар.

Спот-тауар – дереу жеткізілетін немесе болашақта жеткізілетін қоймадағы тауар.

Шұғыл келісімшарт – орындалу уақыты кейінге шегерілген биржалық тауарды шартсыз және шартты сатып алу-сату келісімшарты.

Секция – тауар биржасы әрекетінің мамандандырылған бағыты, оның шеңберінде биржалық сауданың белгілі тобымен биржалық сауда жасау жүзеге асырылады.

Стандартты келісімшарт – тауар биржасының заңнамасына сәйкес бекітілген және биржалық тауарларды белгілі шарттармен сатып алу-сатуды, оны тапсыру және болашақта міндеттемелерді орындаудың өзге шарттарын қарастыратын келісімшарт.

Тауар биржасы – бекітілген ережелер бойынша жариялы көпшілік сауданы алдын ала белгіленген уақытта өткізу арқылы биржалық сауданы ұйымдастыруды және реттеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.

Тауар биржасының сауда жүйесі – материалдық-техникалық құралдардың, бағдарлама өнімдерінің, тауар биржасының ішкі құжаттары және өзге қажетті активтер мен процедуралардың кешені, оларды қолдану арқылы тауар биржасында саудаға қатысушылар арасында биржалық тауарлармен мәмілелер жасалып, сауда жүзеге асырылады.

Сауда сессиясы – биржалық сауда қатысуышалары биржалық мәмілелер жасайтын сауда күнінің кезеңі.

Сауда күні – тауар биржасында биржалық саудалар өткізілетін күн.

Биржалық сауданың қатысушысы – белгіленген биржалық сауда ережелері бойынша тауар биржасында өзара қарым-қатынас жасайтын клиенттер, брокерлер және дилерлер.

Фьючерстік мәміле – сауда қатысушылары мәміле жасау кезінде белгіленген баға бойынша болашақта белгілі кезеңде биржалық тауардың белгілі мөлшерін жеткізу (қабылдау) міндеттемелерін алып, тауар биржасында шұғыл келісім-шарт қабылданып жүзеге асырылатын кепілдік төлемі бар биржалық мәміле, ол бойынша есептеулер клирингтік орталық арқылы жүргізіледі.

Өткізілетін сауда-саттықтың лоттары

ЖШС "КазБизнес-Консалтинг" әзірлеген, © 2011

"Әмбебап тауар биржасы" АҚ.